BIP
Strona glówna >> >> II Zespół Kuratorski
Poniedziałek, 23 Października 2017

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
ds. wykonania orzeczeń w sprawach karnych
przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie

Właściwość rzeczowa:

 Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń Sądu, a w szczególności:

  • sprawowanie dozorów orzeczonych przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu, warunkowym zawieszeniu kary, warunkowym umorzeniu kary, wykonywanie innych zlecanych czynności przez Sądy Okręgowe , Sądy Rejonowe,
  • przeprowadzanie zleconych wywiadów środowiskowych w trybie art.14 kkw i art.214 kpk,
  • organizowanie i kontrolowanie wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny,
  • współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których celem działania jest pomoc w społecznej readaptacji skazanych,
  • podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanych do zwolnienia z zakładu karnego,
  • udzielanie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej.

Właściwość miejscowa:

 II Zespół KSS przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie obejmuje właściwość miejscową Sądu Rejonowego w Tarnowie tj. miasto Tarnów oraz gminy: Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice, Wojnicz.

Kierownik II Zespołu KSS:

Edyta Ziobrowska - kurator dla dorosłych

Sekretariat II Zespołu KSS:

33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 27, III piętro, pok. 341
Tel. (014) 688-76-40; Fax (014) 688-76-72
e-mail: kuratorzyd@tarnow.sr.gov.pl

Przyjmowanie stron:

Poniedziałek, Wtorek, Środa od godz. 9.00 do 16.00


Kuratorzy zawodowi:
Lp. Imię i Nazwisko Nr pokoju Stopień służbowy Dni dyżurowe i godziny przyjęć Nr telefonu
01 Edyta Ziobrowska 354 Kierownik II Zespołu KSS poniedziałek - od 8.30 do 12.30
wtorek - od 8.30 do 12.30
środa - od 9.00 do 16.00
(014) 688-76-57
02 Katarzyna Marszałek-Siciarz 355 Kurator specjalista środa - od 12.00 do 16.00
piątek- od 9.00 do 13.00
(014) 688-76-58
03 Agnieszka Hajduk 357 Starszy kurator zawodowy wtorek - od 9.00 do 13.00
środa- od 9.00 do 13.00
(014) 688-76-70
04 Aneta Kuta 359 Kurator specjalista poniedziałek - od 9.00 do 13.00
środa - od 9.00 do 13.00
(014) 688-76-67
05 Justyna Wójcik-Żmuda 359 Kurator specjalista czwartek - od 12.00 do 16.00
piątek - od 9.00 do 13.00
(014) 688-76-66
06 Małgorzata Ciach 359 Starszy kurator zawodowy środa - od 12.00 do 16.00
czwartek - od 9.00 do 13.00
(014) 688-76-84
07 Ryszard Piastka 343 Kurator specjalista wtorek - od 9.00 do 13.00
czwartek - od 12.00 do 16.00
(014) 688-76-42
08 Łukasz Pękala 350 Kurator specjalista wtorek - od 9.00 do 13.00
środa - od 12.00 do 16.00
(014) 688-76-52
09 Sebastian Kozak 350 Kurator specjalista wtorek - od 12.00 do 16.00
czwartek - od 12.00 do 16.00
(014) 688-76-53
10 Krzysztof Chmielarz 357 Starszy kurator zawodowy środa - od 9.00 do 13.00
piątek - od 12.00 do 16.00
(014) 688-76-51
11 Aldona Wolańska–Ptak 347 Kurator specjalista poniedziałek - od 12.00 do 16.00
czwartek - od 9.00 do 13.00
(014) 688-76-45
12 Halina Zabawa 347 Kurator specjalista poniedziałek - od 12.00 do 16.00
wtorek - od 9.00 do 13.00
(014) 688-76-46