BIP
Strona glówna >> >> I Zespół Kuratorski
Poniedziałek, 23 Października 2017

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
ds. wykonania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich
przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie

Właściwość rzeczowa:

 Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo- resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu a w szczególności:

  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie Sądu lub sędziego Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego i Okręgowego w Tarnowie,
  • sprawowanie nadzorów orzeczonych przez Wydział III Rodzinny i Nieletnich SR w Tarnowie,
  • wykonywanie orzeczeń wydanych przez Wydział Rodzinny,
  • organizacja i kontrola pracy podległych kuratorów społecznych,
  • współpraca z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym.

Właściwość miejscowa:

 I Zespół KSS przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie obejmuje właściwość miejscową Sądu Rejonowego w Tarnowie  - miasto Tarnów oraz gminy: Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice, Wojnicz.

Kierownik I Zespołu KSS:

Anna Kowol-Szwedo - kurator rodzinny

Sekretariat I Zespołu KSS:

33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 27, III piętro, pok. 342
Tel. (014) 688-76-41; Fax (014) 688-76-72
e-mail: a_kowol-szwedo@tarnow.sr.gov.pl lub kuratorzyr@tarnow.sr.gov.pl

Przyjmowanie stron:

Poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00, wtorek od 9.00 do 13.00, czwartek od godz. 9.00 do 16.00.
 

Kuratorzy zawodowi:
Lp. Imię i Nazwisko Nr pokoju Stopień służbowy Dni dyżurowe i godziny przyjęć Nr telefonu
01 Anna Kowol-Szwedo 353 Kierownik I Zespołu KSS poniedziałek - od 12.00 do 16.00
wtorek - od 9.00 do 13.00
czwartek - od 9.00 do 16.00
(014) 688-76-56
a_kowol@tarnow.sr.gov.pl
02 Marta Berger-Halczuk 349 Kurator specjalista środa - od 12.00 do 16.00
piątek - od 9.00 do 13.00
(014) 688-76-49
m_berger-halczuk@tarnow.sr.gov.pl
03 Joanna Biskupska 349 Kurator specjalista środa - od 9.00 do 13.00
piątek - od 12.00 do 16.00
(014) 688-76-50
j_biskupska@tarnow.sr.gov.pl
04 Rafał Brud 355 Kurator zawodowy wtorek - od 12.00 do 16.00
czwartek - od 9.00 do 13.00
(014) 688-76-59
r_brud@tarnow.sr.gov.pl
05 Małgorzata Czochara 346 Kurator specjalista poniedziałek - od 12.00 do 16.00
środa - od 9.00 do 13.00
(014) 688-76-44
m_czochara@tarnow.sr.gov.pl
06 Krystyna Gonet 352 Kurator specjalista wtorek - od 9.00 do 13.00
czwartek - od 12.00 do 16.00
(014) 688-76-55
kgonet@tarnow.sr.gov.pl 
07 Teresa Janik 355 Kurator specjalista środa - od 09.00 do 13.00
piątek - od 12.00 do 16.00
(014) 688-76-58
t_janik@tarnow.sr.gov.pl 
08 Marta Jedynak 358 Kurator zawodowy poniedziałek - od 9.00 do 13.00
środa - od 12.00 do 16.00 
(014) 688-76-63
m_jedynak@tarnow.sr.gov.pl 
09 Mirosław Radliński 358 Kurator zawodowy poniedziałek - od 12.00 do 16.00
czwartek - od 9.00 do 13.00
(014) 688-76-64
m_radlinski@tarnow.sr.gov.pl 
10 Małgorzata Wierzbicka-Tracz 348 Kurator zawodowy wtorek - od 9.00 do 13.00
czwartek - od 12.00 do 16.00
(014) 688-76-62
m_wierzbicka-tracz@tarnow.sr.gov.pl 
11 Agnieszka Syrek 358 Kurator zawodowy wtorek - od 9.00 do 13.00
piątek - od 12.00 do 16.00
(014) 688-76-65
a_syrek@tarnow.sr.gov.pl 
12 Klaudia Starczewska 352 Kurator zawodowy wtorek - od 12.00 do 16.00
piątek - od 9.00 do 13.00
(014) 688-76-54
k_starczewska@tarnow.sr.gov.pl  
13 Władysław Skowron 348 Kurator zawodowy poniedziałek - od 09.00 do 13.00
środa - od 12.00 do 16.00
(014) 688-76-48
w_skowron@tarnow.sr.gov.pl