BIP
Strona glówna >> Informacje >> Krajowy Rejestr Karny
Poniedziałek, 23 Października 2017

Punkt Informacyjny
Krajowego Rejestru Karnego
w Tarnowie przy Sądzie Rejonowym

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 900 - 1800
wtorek - piątek: 830 - 1530

tel.: (014) 688-74-83


W Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać zaświadczenie o niekaralności.
 
 
Od dnia 1 lipca 2014 r.1
 
- opłata za wydanie informacji o osobie z krajowego rejestru karnego
 
- opłata za wydanie informacji o podmiocie zbiorowym z krajowego rejestru karnego
 
wynosi 30 zł.
 
 
Od dnia 1 lipca 2014 r. powyższą opłatę wnosi się w jeden z następujących sposobów:
 
- w formie znaków opłaty sądowej,
 
- gotówką w kasie ministerstwa sprawiedliwości lub sądu,
 
- na rachunek ministerstwa sprawiedliwości:
 
 
Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
 
NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
 
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa
 
W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.
 
 
Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego.
 

1 Z dniem 1 lipca 2014 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, które zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. Nr 151, poz. 1468).