BIP
Strona glówna >> Informacje >> Rachunki bankowe
Poniedziałek, 23 Października 2017

Rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Tarnowie

Rachunek dochodów budżetowych:
25 1010 1270 0033 4622 3100 0000

- opłaty sądowe, grzywny, wpisy, opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych.

Rachunek depozytów sądowych
wpłaty depozytów pojedynczych:
07 1130 1017 0021 1002 9090 0004

Rachunek sum na zlecenie:
30 1130 1235 0031 5013 2320 0003
- zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
03 1130 1235 0031 5013 2320 0004
- orzeczone przez sąd nawiązki oraz świadczenia pieniężne.

Kod SWIFT: GOSKPLPW

Konta walutowe Sądu Rejonowego w Tarnowie dotyczące depozytów związanych z postępowaniem sądowym


USD           77 1130 1017 0021 1002 9090 0005

EUR           61 1130 1017 0021 1002 9090 0002

CHF           88 1130 1017 0021 1002 9090 0001

GBP           34 1130 1017 0021 1002 9090 0003


Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać następujące dane:
- Imię i nazwisko,
- Nazwa Sądu i Wydziału,
- Dokładną sygnaturę sprawy.


Wpłaty można dokonywać również w kasie Sądu.

Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek - piątek:  800 - 1430
(przerwa: 1100 - 1115)