BIP
Strona glówna >> >> Podstawa prawna
Poniedziałek, 23 Października 2017

Podstawa prawna działalności:

  

Ustawa z dnia 27 VII 2001r. - Prawo o ustroju Sądów Powszechnych.
(Dz.U.Nr 98 poz. 1070 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r.  w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. (Dz.U.02.180.1508)