BIP
Strona glówna >> >> Kolegium
Poniedziałek, 23 Października 2017

 

 

Skład Kolegium - kadencja 2015-2018

Przewodniczący Kolegium 

SSO Agnieszka Sadecka

Członkowie

  • SSO Andrzej Bosak
  • SSO Edward Panek
  • SSO Marek Syrek
  • SSO Wiesław Zachara
  • SSR Tomasz Danek
  • SSR Waldemar Dziga
  • SSR Zbigniew Zabawa
  • SSR Zbigniew Małysa

 

 

 

Zakres czynności:


 
Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (DzU nr 98 poz. 1070 ze zm.), a ponadto:
 

  1.   wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
  2.   rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
  3.   wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1,
  4.   wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych działających w okręgu sądowym,
  5.   wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
  6.   wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości. 


W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego Kolegium Sądu Okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.