BIP
Strona glówna >> Elektroniczna skrzynka podawcza
Poniedziałek, 23 Października 2017
I.

Uprzejmie informujemy, że możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Tarnowie, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Tarnowie:
- dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U. 00.98.1071 z późn. zm.)
- nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.

II.

W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

III.

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Tarnowie niezbędne jest:
- posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),
- wypełnienie formularza udostępnionego w "Elektronicznej skrzynce podawczej Sądu Rejonowego w Tarnowie" na platformie ePUAP.